Dne 2. září 2020 rozhodoval Ústavní soud v případu otce nezletilého chlapce, kterému obecné soudy uložily povinnost v rámci realizace styku se synem vyzvedávat tohoto svého syna každý druhý víkend v bydlišti jeho matky. Na tom by možná nebylo nic tak podivného, kdyby se matka chlapce nerozhodla odstěhovat i se synem téměř 300 km daleko od původního bydliště. Pro otce to znamenalo, že aby se se svým synem se mohl vidět, musel každý druhý víkend urazit osobním automobilem v

Čti dále

V předchozích článcích jsme se zabývali vznikem společného jmění manželů (SJM), jeho třemi režimy a dále také možnými modifikacemi, které mohou snoubenci či manželé zvolit v případě, že se se zákonnou úpravou neztotožňují. V dnešním článku se budeme zabývat poslední fází, a sice vypořádáním SJM. Tedy situací, která by měla nastat poté, co SJM přestane existovat. Konec existence SJM je v zásadě vázán na tři různé okamžiky: Prvním z nich je smrt jednoho z manželů. V takovém případě dochází k vypořádání SJM

Čti dále

V článku ze dne 26. března 2018 jsme se převážně zabývali zákonným režimem společného jmění manželů (SJM), který nastupuje vždy v případě, když manželé zůstanou v otázce SJM pasivní a nijak jej nemodifikují. V dnešním článku přiblížíme možnosti manželů v případě, že jim zákonná úprava z nějakého důvodu nevyhovuje a rádi by svoji majetkovou situaci upravili odlišným způsobem. I přes to, že občanský zákoník vnímá manželství jako „trvalý svazek muže a ženy“ je realita bohužel odlišná. Dle informací Českého statistického úřadu

Čti dále

Uzavření manželství s sebou nutně přináší mnoho, nejen právních, následků v životě člověka. Jedním z nich je i vznik majetkového společenství, tzv. společného jmění manželů (označován jako SJM). Je nutné si uvědomit, že pojem „jmění“ v sobě nezahrnuje pouze aktiva, ale také pasiva, tedy dluhy. Institut SJM vzniká zásadně uzavřením manželství a je připuštěn pouze a jen mezi manžely, čímž se odlišuje od podílového spoluvlastnictví, které je možné mezi kterýmikoli, dvěma či více, subjekty. Zákonodárce prozatím neumožňuje vznik SJM

Čti dále

Ve svém nálezu nálezu č. IV. ÚS 1921/17 ze dne 21. listopadu 2017 Ústavní soud odmítl současnou tendenci některých soudů proti vůli jednoho z rodičů upravovat vánoční styk s dětmi tak, že jeden z rodičů s dětmi každoročně stráví první polovinu vánočních prázdnin (tedy de facto všechny sváteční dny), a druhý z rodičů druhou polovinu. Oba rodiče podle Ústavního soudu mají mít možnost strávit se svými dětmi Štědrý den i další svátky (ať už vánoční,

Čti dále

Šikanózní insolvenční návrhy jsou reálnou hrozbou pro všechny podnikatele, zejména pro ty, kteří podnikají v oboru stavebnictví a pro ty, kteří se zúčastňují výběrových řízení. Za šikanózní insolvenční návrh lze považovat především věřitelský insolvenční návrh, který je zjevně bezdůvodný. Podstatou takového bezdůvodného návrhu není řešení úpadku či hrozícího úpadku, ale např. vyřadit konkurenčního podnikatele z boje o zakázky poškozením jeho pověsti anebo vyvinout tlak na podnikatele (údajného dlužníka), aby uhradil spornou pohledávku. V takovém případě dochází podle Nejvyššího

Čti dále

Málokdo při uzavírání manželství počítá s možností, že se právě jeho může dříve nebo později týkat fenomén zvaný „rozvod“. Současné statistiky však ukazují, že rozvodovost v České republice dosahuje téměř 50 %. Proto se bohužel nejedná pouze o abstraktní právní pojem, nýbrž o reálnou zkušenost nemalé části populace. V tomto článku se vám pokusíme ozřejmit, jaké základní kroky je potřebné podniknout, aby se vám nejen pocitově, ale i právně změnil status na rozvedený/á. Rozvod sporný vs. rozvod nesporný

Čti dále

Ať jsme v životě sebeopatrnější, můžeme se dostat do situace, kdy dojde k náhlému poškození našeho zdraví s vážnými následky. Může jít o dopravní nehodu, nesprávně provedený lékařského zákrok, rvačku či jen obyčejné uklouznutí na chodníku. Pokud byla újma způsobena jednáním třetí osoby, lze se domáhat spravedlivého zadostiučinění ve formě finanční náhrady. Jak výši takové náhrady určit? Za jakých podmínek povinnost k náhradě újmy na zdraví vzniká? Jakým způsobem se svého nároku domoci? Na tyto otázky stručně odpovídá následující

Čti dále

Počet rodin, které bydlí ve větších či menších bytových domech, v současné době mírně převažuje nad množstvím rodin usazených v rodinných domech. Právo dlouhodobě užívat byt v bytovém domě vyplývá buď ze smlouvy o nájmu bytu, z členství v družstvu nebo z vlastnického práva k bytové jednotce. Obyvatelé bytových domů se bohužel nezřídka potýkají se situací, kdy některý ze sousedů závažným způsobem či opakovaně porušuje své povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, ze svého členství v družstvu či z vlastnického práva k bytové jednotce. Někteří obyvatelé bytových

Čti dále

Ministr kultury Herman má dvě zaměstnání. Podle soudu je jeho výpověď z čela ÚSTR neplatná, měl dostat místo mluvčího "Bylo nesporně prokázáno, že v ústavu bylo volné místo tiskového mluvčího, které bylo účelově obsazeno jiným zaměstnancem. Takové jednání nepožívá ochrany zákoníku práce," konstatoval předseda odvolacího senátu René Fischer. Herman se na soudy obrátil poté, co byl v dubnu 2013 sesazen z funkce ředitele ústavu a současně propuštěn. Právnička ústavu Eva Jandová poukazovala na to, že

Čti dále

  • 1
  • 2