Podle § 167 daňového řádu je správce daně oprávněn vydat zajišťovací příkaz, na jehož základě dojde k zajištění budoucí úhrady daně, která dosud není splatná, nebo vůbec nebyla stanovena. Takovýmto zajišťovacím příkazem se daňovému subjektu uloží povinnost uložit u správce daně peněžitou částku v určité výši – tzv. jistotu. Tuto povinnost daňový subjekt musí splnit nejpozději do 3 dnů od oznámení zajišťovacího příkazu. Pokud tak neučiní, splnění této povinnosti lze vymáhat v rámci daňové exekuce.   K využití tohoto

Čti dále