Páchání trestné činnosti za sebou často, bohužel nechává též poškozené. Osobě poškozeného je proto v rámci trestního řízení přiznáno specifické postavení, z nějž vyplývá řada práv. V dnešním článku osvětlíme problematiku nároku na náhradu škody, nemajetkové újmy a bezdůvodného obohacení (pro zjednodušení budou všechny tyto tři pojmy označeny souhrnně jako „újma“). Předně je však zapotřebí důsledně vymezit pojem poškozeného ve smyslu trestního řádu, neboť ne každé osobě, která se cítí být konkrétním trestným činem dotčena bude přiznán

Čti dále