Mimo jiné i v souvislosti se šířením onemocnění Covid-19 na území České republiky vyvstává u mnoha zaměstnavatelů otázka, co se zaměstnanci, kterým nepřidělují práci v důsledku snížení odbytu výrobků nebo služeb. Případně jen, jak zaměstnavatel může na vzniklou situaci pružně reagovat a zaměstnance před nákazou ochránit. Zákoník práce nabízí několik možností prostřednictvím kterých lze toto ne příliš příznivé období překlenout. Těmi jsou výkon práce z domova, čerpání náhradního volna a otázka možnosti nařízení čerpání dovolené. V tomto článku tyto

Čti dále