V předchozích článcích jsme se zabývali vznikem společného jmění manželů (SJM), jeho třemi režimy a dále také možnými modifikacemi, které mohou snoubenci či manželé zvolit v případě, že se se zákonnou úpravou neztotožňují. V dnešním článku se budeme zabývat poslední fází, a sice vypořádáním SJM. Tedy situací, která by měla nastat poté, co SJM přestane existovat. Konec existence SJM je v zásadě vázán na tři různé okamžiky: Prvním z nich je smrt jednoho z manželů. V takovém případě dochází k vypořádání SJM

Čti dále