Ústavní soud apeluje na obecné soudy, aby rozhodovaly v souladu se zásadou spravedlnosti. Vyzdvihuje dobré mravy a konfrontuje je s námitkou promlčení.   Dle nálezu Ústavního soudu České republiky sp. zn. II. ÚS 2062/14 ze dne 25. října 2016 zásada výkonu práv v souladu s dobrými mravy dovoluje zmírňovat tvrdost zákona a dává soudci prostor k uplatnění spravedlnosti a také slušnosti. Ústavní soud tímto fakticky apeluje na obecné soudy, aby rozhodovaly v souladu s ekvitou a prosazovaly cestu nalézání skutečné spravedlnosti. Jako

Čti dále