Pokud chtějí obecné soudy dovozovat zákaz soukromého jednání, který není výslovně stanoven zákony, musí pro takový závěr předložit obzvlášť přesvědčivé argumenty, protože jde o soudcovské dotváření práva proti zájmům soukromých osob.   V nálezu Ústavního soudu České republiky sp. zn. I. ÚS 190/15 ze dne 13. září 2016 se Ústavní soud zabýval soudcovským dotvářením soukromého práva v kontextu výslovně zákonem nezakázaného souběhu funkcí. Podle Ústavního soudu je nutné toto dotváření podrobit obzvláště přísnému ústavnímu přezkumu, neboť tímto

Čti dále