Dne 28. 2. 2017 vstoupí v účinnost další část zákona č. 460/2016 Sb., kterým se vůbec poprvé za dobu jeho účinnosti novelizuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.   Ve stručnosti k nejdůležitějším změnám:   Zaměstnávání nezletilých – nezletilí mohou uzavřít pracovní smlouvu ihned po dovršení věku 15 let (opadá podmínka ukončené povinné školní docházky), avšak jako den nástupu do práce nesmí být sjednán den, který by předcházel dni, kdy nezletilý ukončí povinnou školní docházku. Omezení svéprávnosti

Čti dále