Správní právo

Zastupování klientů při jednáních s orgány státní správy a samosprávných celků.

Zastupování klientů ve správních řízeních a v řízeních před správními soudy.

Náhrada škody způsobené nezákonným rozhodnutím správního orgánu nebo nesprávným úředním
postupem, včetně uplatnění takového nároku soudní cestou a zastoupení v řízení.

Zastupování v řízeních o přestupcích.

Cizinecké právo, povolení k pobytu, nabývání státního občanství.

Ústavní právo, sepis ústavních stížností k Ústavnímu soudu.