Close

JUDr. Michal Pacovský

Zakládající partner

KVALIFIKACE

  • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  • Le Atide, Paříž

SPECIALIZACE

  • Občanské právo
  • Obchodní právo
  • Rozhodčí řízení
  • Trestní právo
  • Správní právo

JAZYKY

  • Čeština
  • Ruština
  • Angličtina