Trestní právo

Analýza možných trestněprávních konsekvencí zamýšlených právních jednání.

Zastupování poškozeného v trestním řízení, včetně řízení adhezního o náhradu škody.

Zajištění detektivních služeb.

Zajištění obhajoby ve všech stádiích trestního řízení (zejména se zaměřením na hospodářské a
daňové delikty).

Dopravní nehody.