Právo nemovitostí

Vlastnické právo, zajištění veškerého právního servisu v souvislosti s prodejem a koupí nemovitostí,
zajištění vyhledání vhodné investiční nemovitosti, zastoupení při jednání, zprostředkování
financování s nejvýhodnějšími úrokovými sazbami na trhu, zajištění služeb soudních znalců.

Právo stavby, nájem, podnájem, spoluvlastnictví a jeho vypořádání.

Stavební řízení, příprava dokumentů a podkladů pro stavební povolení, popř. územní rozhodnutí,
včetně zastoupení před stavebními úřady.

Katastrální řízení, včetně zastoupení v řízení před katastrálním úřadem.

Developerské projekty.