Obchodní právo

Zakládání obchodních korporací, přeměny, fúze, akvizice, zánik obchodních korporací, insolvenční
řízení.

Optimalizace řízení a správy obchodních korporací, komplexní zajištění zápisů z jednání orgánů
obchodních korporací, jakož i dalších požadavků corporate governance, včetně kompletní rejstříkové
agendy.

Právní, daňové a ekonomické poradenství při přípravě obchodních transakcí, provedení právního due
diligence, příprava veškeré smluvní a související dokumentace.

Zastupování při obchodních jednáních a v obchodních sporech.

Právní poradenství v obchodních vztazích s mezinárodním prvkem.

Nekalá soutěž.

Veřejné zakázky.