Daňové a finanční právo

Zpracování veškeré účetní a daňové agendy, komplexní právně – daňové poradenství, zastupování
před správcem daně a před soudy.

Zakládání a správa společností ve státech s výhodnějším daňovým režimem.

Poradenství v oblasti pojistných a úvěrových produktů.

Právo cenných papírů