Specializace

Důkladná analýza rizik a všech právních aspektů právního vztahu, transakce či zamýšleného právního jednání je prevencí možných vleklých právních sporů v budoucnu. Proto při poskytování právních služeb našim klientům klademe důraz nejen na spornou agendu, ale zejména na předcházení sporům.

Obchodní právo

Daňové a finanční právo

Občanské právo

Trestní právo

Právo nemovitostí

Správní právo

Informace pro spotřebitele

Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.